Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.preview_theme_ob_filter ›

Od2.6.0
Przestarzały4.3.0
preview_theme_ob_filter ( $content )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $content
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback function for ob_start() to capture all links in the theme.Źródło

function preview_theme_ob_filter( $content ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
	return $content;
}