Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.preview_theme_ob_filter_callback ›

Od2.6.0
Przestarzały4.3.0
preview_theme_ob_filter_callback ( $matches )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $matches
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Manipulates preview theme links in order to control and maintain location.

Callback function for preg_replace_callback() to accept and filter matches.Źródło

function preview_theme_ob_filter_callback( $matches ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
	return '';
}