Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_editor_settings ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_editor_settings', array( 'tinymce' => true )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/class-wp-editor.php

Źródło

$editor_settings = apply_filters( 'wp_editor_settings', array( 'tinymce' => true ), 'classic-block' );