Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_heartbeat_settings ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_heartbeat_settings ( $settings )
Parametry:
  • (array) $settings
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) $settings
Zdefiniowane na:
Codex:

Default settings for heartbeat

Outputs the nonce used in the heartbeat XHRŹródło

function wp_heartbeat_settings( $settings ) {
	if ( ! is_admin() ) {
		$settings['ajaxurl'] = admin_url( 'admin-ajax.php', 'relative' );
	}

	if ( is_user_logged_in() ) {
		$settings['nonce'] = wp_create_nonce( 'heartbeat-nonce' );
	}

	return $settings;
}