Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_editor_expand ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_editor_expand', true, $post_type )
Parametry: (2)
  • (bool) $expand Whether to enable the 'expand' functionality. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type Post type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to enable the 'expand' functionality in the post editor.

Źródło

apply_filters( 'wp_editor_expand', true, $post_type ) ) {