Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_print_editor_js ›

Odn/a
Przestarzały3.3.0
wp_print_editor_js ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints TinyMCE editor JS.Źródło

function wp_print_editor_js() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'wp_editor()' );
}