wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_editor_styles › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
remove_editor_styles ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True on success, false if there were no stylesheets to remove.
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes all visual editor stylesheets.Źródło

function remove_editor_styles() {
	if ( ! current_theme_supports( 'editor-style' ) ) {
		return false;
	}
	_remove_theme_support( 'editor-style' );
	if ( is_admin() ) {
		$GLOBALS['editor_styles'] = array();
	}
	return true;
}