wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_role › WordPress Function

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
remove_role ( $role )
Parametry:
  • (string) $role Role name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes a role, if it exists.Źródło

function remove_role( $role ) {
	wp_roles()->remove_role( $role );
}