Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_editor_default_mime_type ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'image_editor_default_mime_type', $this->default_mime_type )
Parametry:
  • (string) $mime_type Mime type string.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_get_mime_types()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters default mime type prior to getting the file extension.

Źródło

$mime_type = apply_filters( 'image_editor_default_mime_type', $this->default_mime_type );