Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.timer_start ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
timer_start ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) Always returns true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Start the WordPress micro-timer.Źródło

function timer_start() {
	global $timestart;
	$timestart = microtime( true );
	return true;
}