Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_comments_pagination ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
the_comments_pagination ( $args = array() )
Parametry:
  • (array) $args See get_the_comments_pagination() for available arguments. Default empty array.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays a paginated navigation to next/previous set of comments, when applicable.Źródło

function the_comments_pagination( $args = array() ) {
	echo get_the_comments_pagination( $args );
}