Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._close_comments_for_old_post ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_close_comments_for_old_post ( $open, $post_id )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (bool) $open Comments open or closed
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id Post ID
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) $open
Zdefiniowane na:
Codex:

Close comments on an old post. Hooked to comments_open and pings_open.Źródło

function _close_comments_for_old_post( $open, $post_id ) {
	if ( ! $open ) {
		return $open;
	}

	if ( ! get_option( 'close_comments_for_old_posts' ) ) {
		return $open;
	}

	$days_old = (int) get_option( 'close_comments_days_old' );
	if ( ! $days_old ) {
		return $open;
	}

	$post = get_post( $post_id );

	/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
	$post_types = apply_filters( 'close_comments_for_post_types', array( 'post' ) );
	if ( ! in_array( $post->post_type, $post_types ) ) {
		return $open;
	}

	// Undated drafts should not show up as comments closed.
	if ( '0000-00-00 00:00:00' === $post->post_date_gmt ) {
		return $open;
	}

	if ( time() - strtotime( $post->post_date_gmt ) > ( $days_old * DAY_IN_SECONDS ) ) {
		return false;
	}

	return $open;
}