Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._close_comments_for_old_posts ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_close_comments_for_old_posts ( $posts, $query )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (WP_Post) $posts Post data object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $query Query object.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Close comments on old posts on the fly, without any extra DB queries. Hooked to the_posts.Źródło

function _close_comments_for_old_posts( $posts, $query ) {
	if ( empty( $posts ) || ! $query->is_singular() || ! get_option( 'close_comments_for_old_posts' ) ) {
		return $posts;
	}

	/**
	 * Filters the list of post types to automatically close comments for.
	 *
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @param string[] $post_types An array of post type names.
	 */
	$post_types = apply_filters( 'close_comments_for_post_types', array( 'post' ) );
	if ( ! in_array( $posts[0]->post_type, $post_types ) ) {
		return $posts;
	}

	$days_old = (int) get_option( 'close_comments_days_old' );
	if ( ! $days_old ) {
		return $posts;
	}

	if ( time() - strtotime( $posts[0]->post_date_gmt ) > ( $days_old * DAY_IN_SECONDS ) ) {
		$posts[0]->comment_status = 'closed';
		$posts[0]->ping_status    = 'closed';
	}

	return $posts;
}