Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_on_draft ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_on_draft', $comment_post_ID )
Parametry:
  • (int) $comment_post_ID Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when a comment is attempted on a post in draft mode.

Źródło

do_action( 'comment_on_draft', $comment_post_ID );