wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comments_popup_template › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzały4.5.0
get_comments_popup_template ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Full path to comments popup template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve path of comment popup template in current or parent template.Źródło

function get_comments_popup_template() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.5.0' );

	return '';
}