Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_popup_script ›

Od0.71
Przestarzały4.5.0
comments_popup_script ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the JS popup script to show a comment.Źródło

function comments_popup_script() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.5.0' );
}