Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.date_formats ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'date_formats', array( __( 'F j, Y' )
Parametry:
  • (string[]) $default_date_formats Array of default date formats.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default date formats.

Źródło

$date_formats = array_unique( apply_filters( 'date_formats', array( __( 'F j, Y' ), 'Y-m-d', 'm/d/Y', 'd/m/Y' ) ) );