Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.disable_captions ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'disable_captions', '' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/media.php

Źródło

if ( apply_filters( 'disable_captions', '' ) ) {