Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



get_alloptions ›

Od1.0.0
Przestarzały3.0.0
get_alloptions ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (array) List of all options.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve all autoload options, or all options if no autoloaded ones exist.



Źródło

function get_alloptions() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_load_alloptions()' );
	return wp_load_alloptions();
}