Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_all_category_ids ›

Od2.0.0
Przestarzały4.0.0
get_all_category_ids ( Brak parametrów )
Linki:
Zobacz:
Powrót:
  • (object) List of all of the category IDs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves all category IDs.Źródło

function get_all_category_ids() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.0.0', 'get_terms()' );

	if ( ! $cat_ids = wp_cache_get( 'all_category_ids', 'category' ) ) {
		$cat_ids = get_terms( 'category', array('fields' => 'ids', 'get' => 'all') );
		wp_cache_add( 'all_category_ids', $cat_ids, 'category' );
	}

	return $cat_ids;
}