Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_all_page_ids ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
get_all_page_ids ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of page IDs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get a list of page IDs.Źródło

function get_all_page_ids() {
	global $wpdb;

	$page_ids = wp_cache_get( 'all_page_ids', 'posts' );
	if ( ! is_array( $page_ids ) ) {
		$page_ids = $wpdb->get_col( "SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'page'" );
		wp_cache_add( 'all_page_ids', $page_ids, 'posts' );
	}

	return $page_ids;
}