Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_post_type_description ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_the_post_type_description', $description, $post_type_obj )
Parametry: (2)
  • (string) $description The post type description.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post_Type) $post_type_obj The post type object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the description for a post type archive.

Źródło

return apply_filters( 'get_the_post_type_description', $description, $post_type_obj );