Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.category_description ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'category_description', $category->description, $category )
Parametry: (2)
  • (string) $description Category description.
    Wymagane: Tak
  • (object) $category Category object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the category description for display.

Źródło

$atts['title'] = strip_tags( apply_filters( 'category_description', $category->description, $category ) );