Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.category_description ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
category_description ( $category = 0 )
Parametry:
  • (int) $category Optional. Category ID. Will use global category ID by default.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (string) Category description, available.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve category description.Źródło

function category_description( $category = 0 ) {
	return term_description( $category );
}