Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.term_description ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
term_description ( $term = 0, $deprecated = null )
Parametry: (2)
 • (int) $term Optional. Term ID. Will use global term ID by default.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (null) $deprecated Deprecated argument.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Powrót:
 • (string) Term description, available.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.9.2

Retrieve term description.Źródło

function term_description( $term = 0, $deprecated = null ) {
	if ( ! $term && ( is_tax() || is_tag() || is_category() ) ) {
		$term = get_queried_object();
		if ( $term ) {
			$term = $term->term_id;
		}
	}
	$description = get_term_field( 'description', $term );
	return is_wp_error( $description ) ? '' : $description;
}