Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_author_description ›

Od1.0.0
Przestarzały2.8.0
the_author_description ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the description of the author of the current post.Źródło

function the_author_description() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'description\')' );
	the_author_meta('description');
}