Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.tag_description ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
tag_description ( $tag = 0 )
Parametry:
  • (int) $tag Optional. Tag ID. Will use global tag ID by default.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (string) Tag description, available.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve tag description.Źródło

function tag_description( $tag = 0 ) {
	return term_description( $tag );
}