Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_description ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_description', wp_trim_words( $menu_item->post_content, 200 )
Parametry:
  • (string) $description The menu item description.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a navigation menu item's description.

Źródło

$menu_item->description = apply_filters( 'nav_menu_description', wp_trim_words( $menu_item->post_content, 200 ) );