Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_post_search_query ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_post_search_query', $query_args, $request )
Parametry: (2)
  • (array) $query_args Key value array of query var to query value.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request The request used.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query arguments for a search request.

Enables adding extra arguments or setting defaults for a post search request.

Źródło

$query_args = apply_filters( 'rest_post_search_query', $query_args, $request );