Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_search_query ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_search_query', get_query_var( 's' )
Parametry:
  • (mixed) $search Contents of the search query variable.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the contents of the search query variable.

Źródło

$query = apply_filters( 'get_search_query', get_query_var( 's' ) );