Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_user_query ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_user_query', $prepared_args, $request )
Parametry: (2)
 • (array) $prepared_args Array of arguments for WP_User_Query.
  Wymagane: Tak
 • (WP_REST_Request) $request The current request.
  Wymagane: Tak
Linki:
  Zdefiniowane na:
  Codex:

  Filters WP_User_Query arguments when querying users via the REST API.

  Źródło

  $prepared_args = apply_filters( 'rest_user_query', $prepared_args, $request );