Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_search_query ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_search_query', get_search_query( false )
Parametry:
  • (mixed) $search Contents of the search query variable.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the contents of the search query variable for display.

Źródło

echo esc_attr( apply_filters( 'the_search_query', get_search_query( false ) ) );