Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_delete_post_menu_item ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
_wp_delete_post_menu_item ( $object_id = 0 )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (int) $object_id The ID of the original object being trashed.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback for handling a menu item when its original object is deleted.Źródło

function _wp_delete_post_menu_item( $object_id = 0 ) {
	$object_id = (int) $object_id;

	$menu_item_ids = wp_get_associated_nav_menu_items( $object_id, 'post_type' );

	foreach ( (array) $menu_item_ids as $menu_item_id ) {
		wp_delete_post( $menu_item_id, true );
	}
}