Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_rewrite_rules ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_rewrite_rules', $post_rewrite )
Parametry:
  • (array) $post_rewrite The rewrite rules for posts.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters rewrite rules used for "post" archives.

Źródło

$post_rewrite = apply_filters( 'post_rewrite_rules', $post_rewrite );