wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.flush_rewrite_rules › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
flush_rewrite_rules ( $hard = true )
Parametry:
  • (bool) $hard Whether to update .htaccess (hard flush) or just update rewrite_rules option (soft flush). Default is true (hard).
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes rewrite rules and then recreate rewrite rules.Źródło

function flush_rewrite_rules( $hard = true ) {
	global $wp_rewrite;

	if ( is_callable( array( $wp_rewrite, 'flush_rules' ) ) ) {
		$wp_rewrite->flush_rules( $hard );
	}
}