Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.page_rewrite_rules ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'page_rewrite_rules', $page_rewrite )
Parametry:
  • (array) $page_rewrite The rewrite rules for the "page" post type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters rewrite rules used for "page" post type archives.

Źródło

$page_rewrite = apply_filters( 'page_rewrite_rules', $page_rewrite );