Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.generate_rewrite_rules ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'generate_rewrite_rules', array( &$this )
Parametry:
  • (WP_Rewrite) $this Current WP_Rewrite instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the rewrite rules are generated.

Źródło

do_action_ref_array( 'generate_rewrite_rules', array( &$this ) );