Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comments_rewrite_rules ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'comments_rewrite_rules', $comments_rewrite )
Parametry:
  • (array) $comments_rewrite The rewrite rules for the site-wide comments feeds.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters rewrite rules used for comment feed archives.

Likely comments feed archives include /comments/feed/, and /comments/feed/atom/.

Źródło

$comments_rewrite = apply_filters( 'comments_rewrite_rules', $comments_rewrite );