Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_edit_tag_link ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
get_edit_tag_link ( $tag_id, $taxonomy = 'post_tag' )
Parametry: (2)
  • (int) $tag_id Tag ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Optional. Taxonomy slug. Default 'post_tag'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'post_tag'
Powrót:
  • (string) The edit tag link URL for the given tag.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the edit link for a tag.Źródło

function get_edit_tag_link( $tag_id, $taxonomy = 'post_tag' ) {
	/**
	 * Filters the edit link for a tag (or term in another taxonomy).
	 *
	 * @since 2.7.0
	 *
	 * @param string $link The term edit link.
	 */
	return apply_filters( 'get_edit_tag_link', get_edit_term_link( $tag_id, $taxonomy ) );
}