wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_edit_user_link › WordPress Function

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
get_edit_user_link ( $user_id = null )
Parametry:
  • (int) $user_id Optional. User ID. Defaults to the current user.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (string) URL to edit user page or empty string.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the edit user link.Źródło

function get_edit_user_link( $user_id = null ) {
	if ( ! $user_id ) {
		$user_id = get_current_user_id();
	}

	if ( empty( $user_id ) || ! current_user_can( 'edit_user', $user_id ) ) {
		return '';
	}

	$user = get_userdata( $user_id );

	if ( ! $user ) {
		return '';
	}

	if ( get_current_user_id() === $user->ID ) {
		$link = get_edit_profile_url( $user->ID );
	} else {
		$link = add_query_arg( 'user_id', $user->ID, self_admin_url( 'user-edit.php' ) );
	}

	/**
	 * Filters the user edit link.
	 *
	 * @since 3.5.0
	 *
	 * @param string $link    The edit link.
	 * @param int    $user_id User ID.
	 */
	return apply_filters( 'get_edit_user_link', $link, $user->ID );
}