Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_put_post_revision ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( '_wp_put_post_revision', $revision_id )
Parametry:
  • (int) $revision_id Post revision ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once a revision has been saved.

Źródło

do_action( '_wp_put_post_revision', $revision_id );