Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_post_revision_fields ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( '_wp_post_revision_fields', $fields, $post )
Parametry: (2)
  • (array) $fields List of fields to revision. Contains 'post_title', 'post_content', and 'post_excerpt' by default.
    Wymagane: Tak
  • (array) $post A post array being processed for insertion as a post revision.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of fields saved in post revisions.

Included by default: 'post_title', 'post_content' and 'post_excerpt'.

Disallowed fields: 'ID', 'post_name', 'post_parent', 'post_date', 'post_date_gmt', 'post_status', 'post_type', 'comment_count', and 'post_author'.

Źródło

$fields = apply_filters( '_wp_post_revision_fields', $fields, $post );