Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_delete_post_revision ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_delete_post_revision', $revision->ID, $revision )
Parametry: (2)
  • (int) $revision_id Post revision ID.
    Wymagane: Tak
  • (object|array) $revision Post revision object or array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once a post revision has been deleted.

Źródło

do_action( 'wp_delete_post_revision', $revision->ID, $revision );