Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_delete_post_link ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_delete_post_link', wp_nonce_url( $delete_link, "$action-post_{$post->ID}" )
Parametry: (3)
  • (string) $link The delete link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $force_delete Whether to bypass the trash and force deletion. Default false.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post delete link.

Źródło

return apply_filters( 'get_delete_post_link', wp_nonce_url( $delete_link, "$action-post_{$post->ID}" ), $post->ID, $force_delete );