Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_edit_post_link ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_edit_post_link', $link, $post->ID, $context )
Parametry: (3)
  • (string) $link The edit link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $context The link context. If set to 'display' then ampersands are encoded.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post edit link.

Źródło

return apply_filters( 'get_edit_post_link', $link, $post->ID, $context );