Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_edit_user_link ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_edit_user_link', $link, $user->ID )
Parametry: (2)
  • (string) $link The edit link.
    Wymagane: Tak
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the user edit link.

Źródło

return apply_filters( 'get_edit_user_link', $link, $user->ID );