Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_restore_post_revision ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_restore_post_revision', $post_id, $revision['ID'] )
Parametry: (2)
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
  • (int) $revision_id Post revision ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a post revision has been restored.

Źródło

do_action( 'wp_restore_post_revision', $post_id, $revision['ID'] );