Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_revision_ui_diff ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_revision_ui_diff', $return, $compare_from, $compare_to )
Parametry: (3)
  • (array[]) $return Array of revision UI fields. Each item is an array of id, name, and diff.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $compare_from The revision post to compare from.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $compare_to The revision post to compare to.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the fields displayed in the post revision diff UI.

Źródło

return apply_filters( 'wp_get_revision_ui_diff', $return, $compare_from, $compare_to );