wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



get_plugin_updates › WordPress Function

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
get_plugin_updates ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves plugins with updates available.



Źródło

function get_plugin_updates() {
	$all_plugins   = get_plugins();
	$upgrade_plugins = array();
	$current     = get_site_transient( 'update_plugins' );

	foreach ( (array) $all_plugins as $plugin_file => $plugin_data ) {
		if ( isset( $current->response[ $plugin_file ] ) ) {
			$upgrade_plugins[ $plugin_file ]     = (object) $plugin_data;
			$upgrade_plugins[ $plugin_file ]->update = $current->response[ $plugin_file ];
		}
	}

	return $upgrade_plugins;
}