Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_post_meta ›

Od4.9.8
Przestarzałyn/a
register_post_meta ( $post_type, $meta_key, $args )
Parametry: (3)
  • (string) $post_type Post type to register a meta key for. Pass an empty string to register the meta key across all existing post types.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key The meta key to register.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Data used to describe the meta key when registered. See register_meta for a list of supported arguments.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if the meta key was successfully registered, false if not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers a meta key for posts.Źródło

function register_post_meta( $post_type, $meta_key, array $args ) {
	$args['object_subtype'] = $post_type;

	return register_meta( 'post', $meta_key, $args );
}